Groot of juist klein?

In de achterliggende weken heb ik weer verschillende families mogen begeleiden bij het afscheid van hun dierbare. Bijzonder om opnieuw te ervaren hoe ieder mens op z’n eigen wijze afscheid neemt.

Eén familie deed dit, samen met zo’n 250 belangstellenden, in het gebouw van hun geloofsgenootschap; een plaats die hen erg dierbaar is. Er waren meerdere sprekers en er werd gezongen door een groot zangkoor. Na afloop van de dienst werd er een toost uitgebracht op het leven. Al ruim voor het overlijden was de hele dag van de uitvaart, door meneer zelf volledig geregisseerd. Dit zorgde ervoor dat de familie zich minder bezig hoefde te houden met het nemen van beslissingen en zich meer kon richten op het afscheid nemen van hun lieve echtgenoot, vader en super-opa.

Een andere familie koos voor een klein afscheid met het eigen gezin. Met z’n twaalven staand rondom de kist, werden in een kleine aula mooie muziekstukken beluisterd en een aantal woorden gesproken. Met dit kleine groepje mensen werd het een heel waardevol en intiem moment. Na afloop was er koffie en daarna ging de familie elders nog een hapje eten samen.

Ondanks de grote verschillen, werd het voor beide families tot een troostrijk afscheid dat volledig past bij de overledene en diens wensen.

Hoe ziet een waardevol afscheid eruit voor jou?
Groot of misschien juist wel klein?
En heb je dat al eens met iemand besproken?

Kijk voor meer informatie over een gratis en vrijblijvend voorgesprek op https://www.stefanboddenberg.nl/werkwijze/

Over de auteur

Stefan Boddenberg

Mijn missie is dat het afscheid een ultiem portret wordt van wie jouw dierbare was. Gedurende ons hele leven zijn we bezig om uiting te geven aan onze persoonlijkheid: hoe we er uitzien, het werk dat we doen, de invulling van onze vrije tijd. Toch worden er bij een uitvaart nog maar weinig mogelijkheden benut om uitdrukking te geven aan wie we werkelijk zijn. Terwijl een afscheid van een dierbare een weerspiegeling zou moeten zijn van diens leven en persoonlijkheid. Meldnummer bij overlijden: 06 83 33 48 24. Mijn werkgebied beperkt zich zeker niet tot mijn eigen woonplaats. Ik ben werkzaam in en rond de regio's Arnhem, Rheden, Zevenaar, Doetinchem en Enschede. Uiteraard kun je ook van mijn diensten gebruik maken als je buiten deze regio's woont. Voor vragen of informatie ben ik telefonisch, via sms of WhatsApp bereikbaar. Stuur je liever een e-mail? Dat kan via contact@stefanboddenberg.nl