Op handen gedragen.

Spreekwoorden: (1914) Op de handen dragen (iemand -), d.w.z. de teederste zorg voor iemand hebben.

Het staat in het spreekwoordenboek in oude bewoording precies zo beschreven als datgene wat ik er mee wil bedoelen. Kort geleden mocht ik een familie begeleiden bij het afscheid van een lieve echtgenoot en (schoon)vader. Als ik een familie begeleid zet ik mij met hart en ziel in om alles tot in de puntjes te verzorgen. Deze familie was maar klein en de aanwezige nabestaanden waren niet in staat om zelf te helpen bij het tillen en verplaatsen van de kist en de overledene.

Ik stelde voor om hiervoor de professionele dragers van Ferentes in te zetten. Zij hebben ervoor gezorgd dat de overledene met ‘de teederste zorg’ naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Op verzoek van de familie werd de kist hierbij op de schouder gedragen. De nabestaanden konden zo in alle rust op een zeer waardevolle manier afscheid nemen van hun echtgenoot en (schoon)vader.

Foto’s geplaatst met toestemming van deze familie.
Fotografie: Peter Olijve

Over de auteur

Stefan Boddenberg

Mijn missie is dat het afscheid een ultiem portret wordt van wie jouw dierbare was. Gedurende ons hele leven zijn we bezig om uiting te geven aan onze persoonlijkheid: hoe we er uitzien, het werk dat we doen, de invulling van onze vrije tijd. Toch worden er bij een uitvaart nog maar weinig mogelijkheden benut om uitdrukking te geven aan wie we werkelijk zijn. Terwijl een afscheid van een dierbare een weerspiegeling zou moeten zijn van diens leven en persoonlijkheid. Meldnummer bij overlijden: 06 83 33 48 24. Mijn werkgebied beperkt zich zeker niet tot mijn eigen woonplaats. Ik ben werkzaam in en rond de regio's Arnhem, Rheden, Zevenaar, Doetinchem en Enschede. Uiteraard kun je ook van mijn diensten gebruik maken als je buiten deze regio's woont. Voor vragen of informatie ben ik telefonisch, via sms of WhatsApp bereikbaar. Stuur je liever een e-mail? Dat kan via contact@stefanboddenberg.nl